تبسم
تبسم مجهزترين مركز درمانهاي غير جراحي درمان آرتروز ديسك كمر گردن درد سكته مغزي و ضايعه نخاعي كف پاي صاف و خار پاشنه تهران ابتداي باقرخان غربي تلفن 66572220.
 
بيوگرافي

من در سال 1361 از دبیرستان خوارزمی تهران فارغ التحصیل شدم .سال 1368 در رشته پزشکی از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدم بمدت دوسال دوره پاتولوژي را گذراندم و سپس دوره تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي را شروع كردم در سال 1373 با رتبه دوم در بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی تخصص خود را به پایان رساندم بعنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1373 استخدام شدم دوسال در دانشگاه علوم پزشكي ارتش بيمارستان 501 تدريس تخصص طب فيزيكي را بعهده داشتم..

از سال 1375 در دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق و تهران فعلي در دانشكده توانبخشي و مركز آموزشي و درماني شفا يحياييان مشغول فعاليت شدم و گروه آموزشي طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران و سپس تهران را راه اندازي كردم.
vدر دوره هاي ليسانس فوق ليسانس دكتراي و دكتراي تخصصي در رشته هاي مختلف تدريس داشتم .در دوره تخصصي ارتوپدي ،طب ورزشي فوق تخصص درد فوق تخصص روماتولوژي فوق تخصص ستون فقرات و فوق تخصص دست و دوره هاي فيزيوتراپي كاردرماني گفتار درماني ارتوپدي فني و رشته هاي مرتبط توانبخشي تدريس و تحقيق داشتم. در دانشگاه در زمینه درمان درد بخصوص سردرد ،دردهای میگرنی کمردرد ،دیسک کمری ،دردهای ناشی از آرتروز بخصو ص ناحیه زانو تحقیقاتی داشتم .
سپس توانبخشی سکته مغزی را شروع کردم که بازذیدهایی از مراکز سوئد ،آلمان هلند کره جنوبی و مالزی داشتم و با انتقال این تجربیات باهمکاری دکتر آزما دکتر کاظمی و دکتر امید ظهور اولین مرکز تخصصی توانبخشی سکته مغزی را با نام تبسم در خیابان باقرخان تهران راه انداز ی کردیم که در درمان این بیماران بسیار موفق بوده است و در مدت کوتاهی علاوه بر پذیرش بیماران ایرانی از خارج از کشور نیز پذیرش بیمار داریم.

مطالعات در زمينه بيماري پاركينسون منجر به راه اندازي روش نوين در توانبخشي بيماران پاركينسون در مركز آموزشي و درماني فيروزگر شد.تلفن 82141229

مطالعات در زمينه مشكلات پا بخصوص پاي ديابتي منجر به راه اندازي اولين كلينيك تخصصي پا در مركز تبسم گرديد. 5اختراع به ثبت رسانده و مقالات متعددی را به چاپ رساندم.

در كنگره هاي داخلي و خارجي سنخنرانيها و مقالات زيادي را ارائه دادم.
به همراه 4 همكار برجسته عضو هيئت علمي مركز تحقيقات توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران را راه اندازي كرديم.

گروه طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در حال حاضر بعنوان بزرگترين گروه آموزشي طب فيزيكي و توانبخشي با مديريت اينجانب در حال فعاليت بوده و روند روبه رشدي را طي مي كند و هدف اصلي گروه براي 5 سال آينده اول شدن در منطقه وايفائ نقش در روند رشد علمي جهاني است .

در زير به اهم اطلاعات در مورد بيوگرافي اينجانب اشاره مي كنم.
مشخصات فردی
* نام: بیژن
* نام خانوادگی: فروغ
* محل تولد: تهران
* ملییت: ایرانی
* آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
* اشتغال فعلی: مدير گروه طب فیزیکي و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكي تهران
- عضو هئیت علمی دانشکدة پزشکی
رییس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر
تحصیلات:
1 ـ دیپلم تجربی از دبیرستان خوارزمی تهران
2 ـ دکترای عمومی پزشکی در سال 1369 از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3 ـ دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی در سال 1373 لذا دانشگاه علوم پزشکی شیراز نفر دوم بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی در سال 1373

فعالیت آموزشی و پژوهشی:
الف:ثبت اختراع
1 ـ ثبت اختراع کرایوآنالرژی فیزیوتراپی
2 ـ ثبت اختراع کمربند بادی در درمان درد ناحیه کمر
3 ـ ساخت دستگاه بالدنس برای بیماران CP
4-ثبت اختراع دستگاه ویبراسیون در پارکینسون

ب ـ چاپ کتاب:
1. تالیف کتاب چگونه کمر درد خود را درمان کنیم
2. تالیف کتاب چگونه گردن درد خود را درمان کنیم
3. تالیف کتاب سندرم تونل کارپ
4. ترجمه کتاب ضایعات فکی جمجمه‌ای

ج ـ چاپ مقاله:
1) Forogh, B.Ghasem zadeh, A. Salim zadeh, A, Comparison of Bone Mineral Density ….. Iran J Med Sci March 2005, VolBoNO=o1
2) Salimzadeh, A. Forogh, B. Olia, B The Cat-Off Point of dual energy …. Iran . J. Radat: Res , 2005, 3(2): 69 ـ 72
3 ـ فروغ، بیژن. سوهانی، سهیل. عشایری، حسن. تاثیر لیزر کم توان در درمان التهاب مزمن... پائیز 1379، شماره 21 سال هفتم ص 206 ـ 201 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
4 ـ حیدر آبادی، افشین. ابراهیمی، اسماعیل. فروغ، بیژن. بررسی تاثیر لیزر کم توان بر متغیر‌های الکترونروگرافیک. مجله در دانشگاه علوم پزشکی ایران زمستان 1379 شمارة 22 سال هفتم ص 266 ـ 262
5 ـ فروغ، بیژن. بررسی تاثیر taping بر روی پاسخ رفلکسی تابستان 1382 شمارة 34 سال دهم ص 263 ـ 257. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
6 ـ فروغ، بیژن. گزارش ـ مورد فشردگی عصب مدیان توسط خار Struther، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال یازدهم شمارة 40 تابستان 1383 ص 268 ـ 263
7 ـ فروغ، بیژن. بررسی مقایسه‌ای Recrat.interval عضله. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران. سال هشتم شماره 25 سال 1380 ص 315 ـ 312
8 ـ راجی، پروین.فروغ بیژن. بررسی ارتباط نتایج آزمون مونوفیلتت‌های . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال یازدهم شمارة 40 تابستان 1383
9) Forogh, B. Comparison of the EMG and MRI in Diagnosis of Patients Suspecting Lumbar Discoputhy. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Prague, Czech Republic May 18 ـ 22,2003
10) Forogh,B. A Comparatire Study about the effect of Medial heel wedge … . kulalampour Malaysia 2007
11)Forogh ,B.Soltani,A.Effect of patellar tapping on quadriceps reflex. International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Vienna Austria .2004
12-فروغ,بیزن.برسی همزمانی سندروم تونل کارپ با رادیکولوپاتی مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران .بهار سال 1379 ص 40
13-فروغ بیژن و همکاران مقایسه اثر درمانی گوه خارجی به همراه ساپورت .....مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان تابستان 1386دوره 9 شماره 2 ص 51تا 56
14-فروغ بیژن و همکاران بررسی کوه داخلی پا برکاهش درد .........مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک ،سال نهم شماره سوم پاییز 1385 ص 67تا 60
15- بهرامی زاده محمود ،فروغ بیژن و همکاران مقایسه تاثیر کوه داخلی خلف پا با.....فصلنلمه علمی و پژوهشی توانبخشی زمستان 1386 دوره هشتم شماره چهارم ص 66تا 62
16-forogh b,etal efficacy of phonophoresis of a cream containing glucosamine ………journal of rehabilitation medicine .June 2008 no47 page 208
17- forogh b,etal the association of CTS wth cervical radiculopathy . journal of rehabilitation medicine .June 2008 no 47 page 216
18- forogh b,etal vibratory orthosis effect on parkinson . journal of rehabilitation medicine .June 2008 no 47 page 258
19-forogh b,etal A comparative study of the biomechanics of plantar fsciatis treatment 4th congress of ISPRM ,JUNE 2007 Seoul,Korea
20-Tehraninasr A,Saeedi H,Forogh B,Effect of insole with toe separator ,prosth orthot 2008 mar,32(1):79-83
۲۱-شیوع پروناسیون پا در ورزشکاران
۲۲-بررسی اصلاح قوس کف پا و ادامه.....

راه اندازی:
1ـ راه اندازی « مدرسه کمردرد» در بیمارستان شفاء یحیائیان سال 1377
2ـ راه اندازی «کلینیک الکترومیوگرافی» در بیمارستان شفایحیائیان سال 1375
3ـ راه اندازی کلینیک درد در بیمارستان فیروزگر
4ـ راه اندازی گروه آموزشی طب فیزیکی و آموزش دستیاری
5ـ راه اندازی اولین مرکز توانبخشی سکته مغزی در ایران
6ـ راه اندازي اولين كلينيك تخصصي پا
7ـ راه اندازي rTMSدر كشور
8ـ اولين سونوگرافي عضله و مفاصل در گروه طب فيزيكي
9ـ راه اندازي اولين كلينيك اسپاستيسيتي

طرحهای پژوهشی:
1ـ تاثیر کمر بند بادی بر کمردرد سال 1384
2ـ تاثیر گوه بر روی خار پاشنه سال 1383
3ـ تاثیر گوه بر روی زانو درد سال 1384
4ـ تاثیر مفصل Subtalar بر زانو درد سال 1385
5ـ تاثیر پماد گلوکز آمین بر روی زانو درد در حال انجام از سال 1383
6ـ راهنمایی و مشاور در پایان نامه‌های دورة کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ـ کاردرمانی ـ ارتوپدی فنی ـ شنوایی شناسی
7-بررسی شیوع سندرم کارپ در ورزشکاران
8- بررسی اصلاح انحراف پا در ورزشکاران

همکاری با کنگره‌های داخلی:
1ـ عضو کمیتة علمی کنگرة فیزیوتراپی در سال 1385
2ـ عضو کمیته علمی کنگره ارتوپدی در سال 1384
3ـ عضو کمیته علمی ستون فقرات در سال 1384
4ـ عضو کمیته علمی کنگره طب فیزیکی در سال‌های 1384،1383،1382،1381،1380،1379
5ـ دبیر علمی کنگره طب فیزیکی در سالهای 1380 و 1384
6ـ ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره‌های سراسری پزشکان عمومی در سالهای 1385و1384و1383و1382و1381
7ـ ارائة مقاله و سخنرانی در کنگره‌های ارتوپدی سالهای 1384و1383و1382
8ـ ارائه مقاله و سخنرانی در کنگره‌های رادیولوژی، نورولوژی، روماتولوژی
9ـ ارائه مقاله سخنرانی در همایش یکروزه در کرمانشاه سال 1382
10ـ ارائة مقاله و سخنرانی در همایش توانبخشی سال 1384
11 ـ ارائة و مقاله و سخنرانی در کنگره‌ها و همایش‌های متعدد داخلی دیگر از سال 1373

کارکاه آموزشی :
روش تدریس
روش تحقیق
مقاله نویسی
داوری مقالات
تزریق بوتوکس
آموزش از راه دور
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
طراحي برنامه آموزش الكترونيكي

مسئولیت‌ها:
1 ـ سرپرست بخش‌های فیزیوتراپی، کاردرمانی و ارتوپدی فنی بیمارستان یحیائیان از سال 1375 تا سال 1380
2 ـ عضو کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکدة علوم توانبخشی
3 - رئیس کلینیک ویژه دانشکدة علوم توانبخشی
4 ـ عضو هئیت مدیرة کلینیک ویژه دانشکدة علوم توانبخشی
5 ـ دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی
6 ـ مدیر گروه علوم پایه توانبخشی
7 ـ عضو هئیت مدیره انجمن طب فیزیکی و توانبخشی به مدت 4 سال
8-رییس بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر
9-موسس مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰-موسس مرکز تخصصی توانبخشی سکته مغزی تبسم
۱۱-موسس مرکز تخصصی درمان دردهای عضلانی استخوانی تبسم
۱۲-عضو مرکز تحقیقات مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر
۱۳-عضو شورای تخصصی مرکز تحقیقات فیروزگر
۱۵-عضو شورای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۶-مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
17- مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
18-مديرگروه مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
 
صفحه اصلي
برنامه هفتگي
كلينيك تخصصي پا
طب سوزني
موضوعات مطالب
نوارعصب وعضله
بيماريهاي مغز و اعصاب
بيماريهاي ارتوپدی
سوالات پزشکی كاربران
گالري عكس
اخبار
پيام هاي كاربران
سايت هاي مرتبط
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences